Vi elsker alle

English/Engelsk united-states-32

Jeg dro til moskeen for Jummah-bønnen denne uken. Det er en spesiell bønn som er holdt hver fredags ettermiddag i moskeen, og den består av en tale etterfulgt av en kort fellesbønn. Kvinner er ikke nødt til å delta, men jeg prøver å gå innimellom så jeg kan møte andre muslimske kvinner og føle at jeg er en del av samfunnet. Jeg er glad for at jeg gikk denne uken. Talen og bønnen var fin og beroligende om vanlig, men den beste delen for meg var å se de som sto utenfor moskeen og tok imot oss da vi kom. Det var en liten gruppe fra samfunnet som hadde kommet for å holde plakater og vise støtte. De fleste av dem var kristne og jeg var ganske overrasket. Plakatene hadde beksjeder som sa «vi elsker aller», «vi er alle amerikanere» og «Du er naboen min, jeg er glad du er her». Etter bønnen var der mye snakk utenfor moskeen. Da jeg snakket med noen av dem, fortalte det ene paret at da de bodde i Indonesia hadde de blitt utrolig godt mottatt av deres muslimske naboer, selv om de var kristne selv. Nå ville de vise takknemlighet for det, og samtidig la oss vite at vi ikke er alene og at vi er velkommen her i USA. Det var utrolig godt å se, og det betyr mye for meg.

Jeg ble oppdratt som kristen, og mange av verdiene jeg ble lært da, har jeg også funnet i Islam. Begge religionene oppfordrer deg til å være gode mot dem rundt deg. I kristendommen er det en gyldne regelen «vær mot andre som du vil andre skal være mot deg» og i Islam er det som profeten Muhammed (fred være med han) sa «Ingen av dere er en (sann) troende før en ønsker for sin bror det en ønsker for seg selv».

Kilde: hadith 13, Førti hadith av Imam Nawawi

Advertisements

We love everyone

Norwegian/Norsk norway-32

I went to the mosque this week for Jummah-prayer. It is a special prayer held every Friday afternoon in the mosque, that consists of a sermon followed by a short prayer. It is not required for women to attend, but I try to go every now and then just to connect to the community and meet with other Muslim women that I don’t get the chance to see that often. I am thankful that I went this week. The sermon and prayer were nice and soothing like usual, yet the best part was the people we met outside of the mosque. A few people from the surrounding community had come to hold signs and show support. I was amazed. The signs had messages such as “We love everyone”, “We are all Americans”, and “You are my neighbor, I’m glad you are here!”. After the prayer, there was lively conversation outside the mosque. As I talked to some of the community members who had shown up, one couple told me they had lived in Indonesia several years, and though they were Christian and their neighbors were all Muslims, they had been welcomed by their neighbors in Indonesia. By coming out this week, they just wanted us to know that we are welcome here in the United States, and that meant a lot to me.

I was raised as a Christian, and many of the values I was taught as a child I’ve also found in Islam. Both of the religions encourage you to be good to those around you. In Christianity, there is the golden rule “Do unto others as you would have them do unto you” and in Islam, it is as the Prophet Muhammad (Peace be Upon him) said, “None of you will believe until you love for your brother what you love for yourself”.

Sources: Hadith 13, The forty hadith compiled by Imam Nawawi