Ramadan og midnattsol

English united-states-32

Ramadan Mubarak! (det betyr «ha en velsignet måned i Ramadan»). Ramadan begynte i dag, noe som er en litt merkelig følelse. Det er min andre Ramadan som muslim, så det å faste er ganske nytt for meg. I fjor var jeg omringet av muslimske venner i USA, og i år er jeg med familien min i Nord-Norge. Familien min er ikke muslimer, så det kan by på noen utfordringer men jeg er optimistisk. Jeg våknet i halv fire i dag får å kunne spise før fasten begynte. Alle andre lå å sov.

Det var lyst ute, siden vi bor nord for polarsirkelen, går ikke solen ned på omentrent to måneder i løpet av sommeren. Vi skal egentlig faste fra soloppgang til solnedgang, men på grunn av den uvanlige situasjonen her, kan vi ikke følge solen her. Dette er et problem for alle steder nord for polarsirkelen, så en av de islamske kultursentrene har studert detter og kommet fram til at hvor det ikke er soloppgang og solnedgang, kan vi følge bønnetidene for Mekka istedet. Det er mye lettere for oss. Selv om jeg sytes det var litt rart på be isha (natt-bønnen) mens det enda er lyst ute, er jeg glad for at vi har denne muligheten. I stedet for å faste i 24 timer, faster vi bare i 15.

Å faste betyr for oss ingen mat, ingen drikke (ikke engang vann), ingen sex, ingen lyving eller baksnakking osv iløpet av de timene man faster. Det er flere ting man skal holde seg vekk fra også, men disse er noen av de mest grunnleggende. Ramadan er en måned som er ment for å fundere og komme nærmere Allah, ved å gjøre gode gjerninger og holde seg unna det som ikke er bra. Fasten er en påminnelse om at alle er likestilt overfor Gud, og følelsen av sult er også ment å gi deg en forståelse av hvordan det er å ikke ha tilgang til mat og drikke i det hele tatt.

Jeg ønsker alle muslimer i verden en velsignet og gavmild Ramadan.

Jeg håper også at alle som er nysgjerring på Ramadan, Islam, eller muslimer, er modige ok til å spørre en muslim. Ikke nøl. Vi er mennesker vi også, og selv om vi ikke har alle svarene, vil vi gjerne finne ut av det å gi deg svar senere.

Advertisements

Ramadan and the Midnight Sun

Norsk norway-32

Ramadan Mubarak! (which means “have a blessed month of Ramadan”). Ramadan just started today and to me, it is a strange feeling. It is only my second Ramadan as a Muslim, so fasting is still new for me. Last year I was surrounded by Muslim friends in the United States, this year I am with my family in Northern Norway. My family is not Muslims, so that may bring a few challenges, but I am optimistic. I woke up today at 3:30 am in order to eat before the fasting begins. That was a strange feeling, as everyone else was sleeping.

It was also bright outside, as we live above the Arctic Circle, and the sun does not set for about two months of the summer. We are supposed to fast from a little before sunrise until sunset, but due to the extraordinary circumstances here we cannot possibly follow the sunrise and sunset of my town. This is an issue for all the places above the Arctic Circle, so one of the Islamic Centers in Northern Norway has studied this and found that when there is no sunset or sunrise, we can follow the prayer times in Makkah. It makes it a lot easier for us. Though I found it a little strange at first to pray isha (the night prayer) while it is still light outside, I am glad we have this option. Instead of having to fast 24 hours, we only fast about 15 hours.

Fasting means no eating, no drinking (not even water), no sex, no lying or backbiting etc., during the fasting hours. There are more things one should stay away from too, but these basics give you an idea. Ramadan is meant to be a month of contemplation and to find a way to get closer to Allah, by doing good deeds and staying away from the bad. The fasting is a reminder that every human being is equal in the eyes of God, and it is also meant to let you feel the pain of hunger to better understand how it is to not have access to food and water.

I wish every Muslim in the world gets a blessed and generous Ramadan.

I also hope that everyone else who is curious about Ramadan, Islam, or Muslims at all, does not hesitate to ask a Muslim. We are humans and we don’t have all the answers, but we are happy to find out and let you know the answer later if we need to.